struktury organizacyjne - Zarządzanie organizacją - podstawy i funkcje :: Typy struktur :: Style kierowania

struktury organizacyjne

struktury organizacyjne

STRUKTURY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

Struktura organizacyjna to układ jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, stanowisk pracy wraz z określonymi relacjami zachodzącymi pomiędzy nimi.

Rzeczowymi składowymi struktury są:
- stanowisko pracy to względnie wyodrębniona przestrzeń, w której znajdują się aparatura i zasoby niezbędne do wykonania konkretnego zadania,
- komórka organizacyjna to zbiór stanowisk organizacyjnych podlegających wspólnemu kierownictwu,
- jednostkę organizacyjną tworzy zbiór komórek organizacyjnych, którymi kieruje jeden zwierzchnik.

Rzeczowe elementy struktury powiązane są między sobą więziami organizacyjnymi:
a) służbowymi ( hierarchiczne), których istotą są zależności zachodzące pomiędzy podwładnym i przełożonym,
b) funkcjonalnymi (niehierarchiczne), których istotą jest doradzanie, opiniowanie, konsultowanie bez prawa do podejmowania decyzji,
c) technicznymi, wyrażającymi się przepływem zasileń między poszczególnymi stanowiskami pracy w procesie pracy,
d) informacyjnymi, nakładający na wszystkich uczestników organizacji obowiązek wzajemnego przekazywania informacji.

struktury tradycyjne - liniowa i funkcjonalna

Do struktur tradycyjnych zalicza się następujące typy struktur organizacyjnych: liniową, funkcjonalną.

struktury nowoczesne - dywizjonalna, projektowa i macierzowa

Za nowoczesne rozwiązania strukturalne przyjęło się uważać następujące formy struktur organizacyjnych: struktura dywizjonalna, projektowa i macierzowa.

analiza struktury

Zespół Uniwersytetu Aston w Birmingham pod kierunkiem D.S. Pugha przyjął następujące kryteria oceny struktur organizacyjnych...

www.GoldPosition.pl
Warsaw Wina drukarnia wielkoformatowa łóżka do masażu Pozycjonowanie